Phụ gia bê tông

Elkem Microsilica Grade 920 sản phẩm cho ngành xây dựng

Elkem Microsilica Grade 920- sản phẩm cho ngành xây dựng.
GIỚI THIỆU
 Elkem Microsilica Grade 920 là sản phẩm silica fume dạng bột được cung cấp dưới 2 hình thức: 
 920 U: dạng chưa nén có khối lượng thể tích khoảng 200-350kg/m³.
 920 D: dạng nén có khối lượng thể tích khoảng 500-700kg/
m³.
ỨNG DỤNG
Sử dụng phụ gia khoáng hoạt tính cao Microsilica (silica fume) của Elkem đạt được các mục tiêu chất lượng cho bê tông:
  - Tăng độ chống thấm Clo cho bê tông. Chế tạo cấp phối bê-tông đạt độ thấm Clo< 1,000 coulomb theo ASTM C1202, ACI 318.
  - Chống xâm thực sunphat cho bê-tông theo ASTM C1157, ACI 318.
  - Tăng cường độ cho bê-tông. Đây là tính năng rất hữu dụng cho cọc bê tông ly tâm dự ứng lực.
ĐÓNG GÓI
 Sản phẩm được cung cấp dưới các dạng đóng gói: 
  - Bao 25kg
  - Bao bành lớn với các kích cỡ khác nhau
  - Xe bồn.