Tin tức

ICCI và chuyến đi đến Đà Nẵng tháng 9 năm 2019

Đại gia đình ICCI đã có một chuyến đi thành công tốt đẹp đến thành phố Đà Nẵng vào tháng 9 năm 2019.